Tokyo Rhinos

suman paudel
# Team Name Captain Vice Captain
1 Tokyo Rhinos
(2021 Japan Cup - Japan Cup Finals)
Arjun Gautam Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos
2 Tokyo Rhinos
(2022 Japan Cup - Japan Cup West Kanto Division 1)
Arjun Gautam Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos
3 Tokyo Rhinos
(2022 JCL T20)
Arjun Gautam Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos
4 Tokyo Rhinos
(2022 Japan 40 Over Community Cup)
Arjun Gautam Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos
5 Tokyo Rhinos
(Japan Cup 2023 - Japan Cup West Kanto Division 1)
Arjun Gautam Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos
6 Tokyo Rhinos
(Japan 40 Over Community Cup 2023)
Arjun Gautam Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos
7 Tokyo Rhinos
(Japan Cup 2024 - Japan Cup West Kanto Division 1)
Santosh Paudel Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos
8 Tokyo Rhinos 1st XI
(2019 Sano 40)
AbhishekKhattri Chhetri Yubraj Gurung Tokyo Rhinos 1st XI
9 Tokyo Rhinos 1st XI
(2020 Sano 40)
AbhishekKhattri Chhetri Upahar Rayamajhi Tokyo Rhinos 1st XI
10 Tokyo Rhinos T20
(2019 Japan Cup - West Kanto)
AbhishekKhattri Chhetri Yubraj Gurung Tokyo Rhinos T20
11 Tokyo Rhinos T20
(2020 Japan Cup - 2020 Japan Cup - West Kanto)
Binamra Khatri Verified Arjun Gautam Verified Tokyo Rhinos T20
12 Tokyo Rhinos T20
(2021 Japan Cup - Japan Cup West Kanto)
Arjun Gautam Verified Bikram Rana Verified Tokyo Rhinos T20