Men In Blue Club

https://www.facebook.com/MenInBlueJapan
# Team Name Captain Vice Captain
1 Men In Blue Tokyo
(JCL T20)
Vikash Ranjan Verified Abhipray Dewan Verified Men In Blue Tokyo
2 Men In Blue Tokyo
(JCL T10)
Abhipray Dewan Verified Ankit Panwar Verified Men In Blue Tokyo
3 Men In Blue Tokyo
(Japan Cup 2023 - Japan Cup East Kanto Division 1)
Rahul Koul Verified SAURAV BHOWMIK Verified Men In Blue Tokyo
4 Men In Blue Tokyo
(2022 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 1)
Vikash Ranjan Verified Abhipray Dewan Verified Men In Blue Tokyo
5 Men In Blue Tokyo
(2022 JCL T20)
Hitesh Akabari Verified Prashanth Manvi Verified Men In Blue Tokyo
6 Men In Blue Tokyo
(Ayushman Bharat Cup)
Ankit Panwar Verified Akash Shastri Verified Men In Blue Tokyo
7 Men In Blue Tokyo 1st XI
(2019 Japan Cricket League - 2019 JCL 1st Division)
Men In Blue Tokyo 1st XI
8 Men In Blue Tokyo 1st XI
(2021 Japan Cricket League - JCL Division 1)
Gurdeep Dua Verified Hitesh Akabari Verified Men In Blue Tokyo 1st XI
9 Men In Blue Tokyo 1st XI
(2020 Japan Cricket League - 2020 JCL Division 1)
Men In Blue Tokyo 1st XI
10 Men In Blue Tokyo 1st XI
(2022 Japan Cricket League - JCL Division 1)
Hitesh Akabari Verified Prashanth Manvi Verified Men In Blue Tokyo 1st XI
11 Men In Blue Tokyo 1st XI
(2023 Japan Cricket League - JCL Division 1)
Abhipray Dewan Verified Ashish Jaiswal Verified Men In Blue Tokyo 1st XI
12 Men In Blue Tokyo 1st XI
(2018 Japan Cricket League - 2018 JCL 2nd Division)
Men In Blue Tokyo 1st XI
13 Men In Blue Tokyo 2nd XI
(2018 Japan Cricket League - 2018 JCL 3rd Division)
Men In Blue Tokyo 2nd XI
14 Men In Blue Tokyo 2nd XI
(2019 Japan Cricket League - 2019 JCL 3rd Division)
Men In Blue Tokyo 2nd XI
15 Men In Blue Tokyo 2nd XI
(2022 Japan Cricket League - JCL Division 2)
Vasanthakumar Rajendran Verified Santhosh Alagudurai Verified Men In Blue Tokyo 2nd XI
16 Men In Blue Tokyo 2nd XI
(2023 Japan Cricket League - JCL Division 2)
Nimish Bhardwaj Verified Akash Shastri Verified Men In Blue Tokyo 2nd XI
17 Men In Blue Tokyo 2nd XI
(2020 Japan Cricket League - 2020 JCL Division 2)
Men In Blue Tokyo 2nd XI
18 Men In Blue Tokyo 2nd XI
(2021 Japan Cricket League - JCL Division 2)
Vasanthakumar Rajendran Verified Santhosh Alagudurai Verified Men In Blue Tokyo 2nd XI
19 Men In Blue Tokyo 3rd XI
(2022 Japan Cricket League - JCL Division 3)
Ramesh Paturi Verified Nagavardhana Reddy Verified Men In Blue Tokyo 3rd XI
20 Men In Blue Tokyo 3rd XI
(2020 Japan Cricket League - 2020 JCL Division 3)
Men In Blue Tokyo 3rd XI
21 Men In Blue Tokyo 3rd XI
(2023 Japan Cricket League - JCL Division 3)
Nagavardhana Reddy Verified Ramesh Paturi Verified Men In Blue Tokyo 3rd XI
22 Men In Blue Tokyo 3rd XI
(2021 Japan Cricket League - JCL Division 3)
Ramesh Paturi Verified SATPUTE PRAVIN Men In Blue Tokyo 3rd XI
23 Men In Blue Tokyo Challengers T20
(2020 Japan Cup - 2020 Japan Cup - North Kanto)
Men In Blue Tokyo Challengers T20
24 Men In Blue Tokyo Challengers T20
(2021 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 2)
Himanshu Bugalia Verified Santhosh Alagudurai Verified Men In Blue Tokyo Challengers T20
25 Men In Blue Tokyo T20
(2016 National Tournaments - 2016 National Tournaments - Japan Cup Finals)
Men In Blue Tokyo T20
26 Men In Blue Tokyo T20
(2017 Japan Cup - 2017 Japan Cup - East Kanto)
Men In Blue Tokyo T20
27 Men In Blue Tokyo T20
(2017 National Tournaments - 2017 National Tournaments - Japan Cup Finals)
Men In Blue Tokyo T20
28 Men In Blue Tokyo T20
(2018 Japan Cup - 2018 Japan Cup - East Kanto)
Men In Blue Tokyo T20
29 Men In Blue Tokyo T20
()
Abhipray Dewan Verified Vasanthakumar Rajendran Verified Men In Blue Tokyo T20
30 Men In Blue Tokyo T20
()
Abhi Telang Verified Vikash Ranjan Verified Men In Blue Tokyo T20
31 Men In Blue Tokyo T20
(2019 Japan Cup - 2019 Japan Cup - East Kanto)
Abhipray Dewan Verified Vasanthakumar Rajendran Verified Men In Blue Tokyo T20
32 Men In Blue Tokyo T20
(2020 Japan Cup - 2020 Japan Cup - East Kanto)
Men In Blue Tokyo T20
33 Men In Blue Tokyo T20
(2016 Japan Cup - 2016 Japan Cup - East Kanto)
Men In Blue Tokyo T20
34 Men In Blue Tokyo T20
(2021 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 1)
Vikash Ranjan Verified Ashish Jaiswal Verified Men In Blue Tokyo T20
35 Men In Blue Tokyo U15
(2019 Japan Junior - Japan U15 League)
Aditya Phadke Verified Yashwin Sridhar Verified Men In Blue Tokyo U15
36 Men In Blue Tokyo U15
(Japan U15 League)
Satvik Mahesh Patil Verified Vihaan Tiwari Verified Men In Blue Tokyo U15
37 Men In Blue Tokyo U15
(2022 Japan U15 League - Japan U15 League Division 1)
Satvik Mahesh Patil Verified Vihaan Tiwari Verified Men In Blue Tokyo U15
38 Men In Blue Tokyo U15
(2020 Japan Junior - Japan U15 League)
Aarav Tiwari Verified Yashwin Sridhar Verified Men In Blue Tokyo U15
39 Men In Blue Tokyo U15
(2018 Japan Junior - Japan U15 League)
Yashwin Sridhar Verified Men In Blue Tokyo U15
40 Men In Blue Tokyo U15
(2021 Japan U15 League - Japan U15 League Division 1)
Satvik Mahesh Patil Verified Vihaan Tiwari Verified Men In Blue Tokyo U15
41 Men In Blue Tokyo U19
(2021 Japan U19 League)
Manav Natarajan Verified Shriyan Shekhar Verified Men In Blue Tokyo U19
42 Men In Blue Tokyo U19
(Japan U19 League)
Manav Natarajan Verified Shriyan Shekhar Verified Men In Blue Tokyo U19
43 Men In Blue Tokyo U19
(2022 Japan U19 League)
Manav Natarajan Verified Shriyan Shekhar Verified Men In Blue Tokyo U19
44 Men In Blue Tokyo U19
(2020 Japan Junior - Japan U19 League)
Aditya Phadke Verified Yashwin Sridhar Verified Men In Blue Tokyo U19
45 MIB Challengers
(Japan Cup 2023 - Japan Cup East Kanto Division 2)
Vikash Ranjan Verified Prashanth Manvi Verified MIB Challengers
46 MIB Challengers
(2022 Japan Cup - Japan Cup East Kanto Division 2)
Vasanthakumar Rajendran Verified Santhosh Alagudurai Verified MIB Challengers
47 MIB Challengers
(Japan Cup 2023 - Japan Cup Finals)
Vikash Ranjan Verified Prashanth Manvi Verified MIB Challengers
48 Women In Blue
(Japan Women's Cricket League)
Muskaan Mewani Verified Rekha Kharola Verified Women In Blue