Doshisha University Club

# Team Name Captain Vice Captain
1 Doshisha Cats Women
(2015 National Tournaments - 2015 National Tournaments - Women's Tournament)
Akane Nakamoto Satuki Takagi Doshisha Cats Women
2 Doshisha Univ Freshmen
(2016 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
akinori iwata yutaro osada Doshisha Univ Freshmen
3 Doshisha Univ Freshmen
(2019 Japan Univ Leagues - Men - 2019 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Ken Sakaguchi Yuto Nakagawa Doshisha Univ Freshmen
4 Doshisha Univ Freshmen
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Daigo Kosaka Yusuke Ikeda Doshisha Univ Freshmen
5 Doshisha Univ Freshmen
(2017 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
akinori iwata yutaro osada Doshisha Univ Freshmen
6 Doshisha Univ Freshwomen
(2019 Japan Univ Leagues - Women - 2019 Japan Univ Leagues - Freshwomen League)
Ayuka Mizoguchi Shiori Banno Verified Doshisha Univ Freshwomen
7 Doshisha Univ Freshwomen
(2018 Japan Univ Leagues - Women - 2018 Japan Univ Leagues - Freshwomen League)
Ayumi Fujikawa Verified Saki Okubo Doshisha Univ Freshwomen
8 Doshisha Univ Men
(2017 Japan Univ Leagues - Kinki Univ Men)
akinori iwata yutaro osada Doshisha Univ Men
9 Doshisha Univ Men
(2020 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Hiroki Ameno Yuto Nakagawa Doshisha Univ Men
10 Doshisha Univ Men
(2019 Japan Univ Leagues - Men - 2019 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Itaru Fukuoka Yukito Mizuno Doshisha Univ Men
11 Doshisha Univ Men
(2016 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Aditya Vaidyanathan Yuuya Takahashi Doshisha Univ Men
12 Doshisha Univ Men
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Semi Finals)
Hoshiro Maeshima yutaro osada Doshisha Univ Men
13 Doshisha Univ Men
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
akinori iwata yutaro osada Doshisha Univ Men
14 Doshisha Univ Men
(2017 Japan Univ Leagues - Semi Final)
Atutoshi Miwa yutaro osada Doshisha Univ Men
15 Doshisha Univ Women
(2018 Japan Womens Tournament)
Ayumi Fujikawa Verified Sonia Wylde Doshisha Univ Women
16 Doshisha Univ Women
(2016 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Women)
Akane Nakamoto Yukiko Shiokawa Doshisha Univ Women
17 Doshisha Univ Women
(2017 Japan Univ Leagues - Kinki Univ Women)
Ayumi Fujikawa Verified Yukiko Shiokawa Doshisha Univ Women
18 Doshisha Univ Women
(2019 Japan Univ Leagues - Women - 2019 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Women)
Ayumi Fujikawa Verified Shiori Banno Verified Doshisha Univ Women
19 Doshisha Univ Women
(2019 Japan Womens Tournament)
Ayumi Fujikawa Verified Saki Okubo Doshisha Univ Women
20 Doshisha Univ Women
(2016 Japan Women's Tournament)
Izumi Murai Yukiko Shiokawa Doshisha Univ Women
21 Doshisha Univ Women
(2018 Japan Univ Leagues - Women - 2018 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Women)
Ayumi Fujikawa Verified Yuki Imakita Doshisha Univ Women
22 Doshisha University
(Japan University League Men)
Ryonosuke Kawai Verified Shigemitsu Fujimoto Doshisha University
23 Doshisha University
(Hertfordshire Seniors Tour of Japan)
Ryonosuke Kawai Verified Ayumi Fujikawa Verified Doshisha University
24 Doshisha University
(Japan University League Men 2023)
Ryonosuke Kawai Verified Shigemitsu Fujimoto Doshisha University
25 Doshisha University
(2022 Japan University League Men)
Yoshito Ishida Verified Ryusei Okamoto Verified Doshisha University
26 Doshisha University Men
(2021 Japan University League Men)
Ryuichi Ashida Verified Yukihiro Matsushita Verified Doshisha University Men
27 Doshisha University Women
(2022 Japan University League Women)
Mayu Kinugawa Verified Kasumi Nanno Doshisha University Women
28 Doshisha University Women
(Japan University League Women 2023)
Ayumi Fujikawa Verified Elisa Nippard Doshisha University Women
29 Doshisha University Women
(2021 Japan University League Women)
Shiori Banno Verified Doshisha University Women
30 Doshisha University Women
(Japan University League Women)
Ayumi Fujikawa Verified Elisa Nippard Doshisha University Women