Uenomiya Club

# Team Name Captain Vice Captain
1 Uenomiya
(Japan University League Men)
Yudai Sumiyoshi Keito Takai Uenomiya
2 Uenomiya
(Japan University League Men 2023)
Yudai Sumiyoshi Keito Takai Uenomiya
3 Uenomiya A U15
(2013 National Tournaments - 2013 National Tournaments - JCA U19)
Hajime Narimatsu Toshiki Nishimura Uenomiya A U15
4 Uenomiya A U15
(2015 National Tournaments - 2015 National Tournaments - U15)
Aki Umetani Yuto Takahashi Uenomiya A U15
5 Uenomiya A U19
(2015 Japan Junior - Boso Series)
Akira Kuribayashi Yuhei Fukuda Uenomiya A U19
6 Uenomiya A U19
(2016 Japan Junior - U19)
Yuto Takahashi Uenomiya A U19
7 Uenomiya A U19
(2015 National Tournaments - 2015 National Tournaments - U19)
Jun Yamashita Yuto Sato Verified Uenomiya A U19
8 Uenomiya A U19
(2016 Japan Junior - Boso League)
Akira Kuribayashi Yuto Takahashi Uenomiya A U19
9 Uenomiya B U15
(2013 National Tournaments - 2013 National Tournaments - JCA U19)
Atsuki Kawamura Yuto Sato Verified Uenomiya B U15
10 Uenomiya B U15
(2015 National Tournaments - 2015 National Tournaments - U15)
Akane Yonezawa Risa Nakakura Uenomiya B U15
11 Uenomiya B U19
(2015 National Tournaments - 2015 National Tournaments - U19)
Aki Umetani Yuto Takahashi Uenomiya B U19
12 Uenomiya B U19
(2016 Japan Junior - U19)
Yuto Takahashi Uenomiya B U19
13 Uenomiya Freshmen
(2016 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Akira Kuribayashi Yuto Takahashi Uenomiya Freshmen
14 Uenomiya Girls
(2019 Japan Univ Leagues - Women - 2019 Japan Univ Leagues - Univ Semi Finals Women)
Chiaki Hara Yuuna Itou Uenomiya Girls
15 Uenomiya Girls
(2016 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Women)
Akane Yonezawa Yukina Kitamoto Uenomiya Girls
16 Uenomiya Girls
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Semi Finals)
Chiaki Hara Yuuna Itou Uenomiya Girls
17 Uenomiya Girls
(2018 Japan Univ Leagues - Women - 2018 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Women)
Chiaki Hara Yuuna Itou Uenomiya Girls
18 Uenomiya Girls
(2017 Japan Univ Leagues - Semi Final)
Akane Yonezawa Risa Nakakura Uenomiya Girls
19 Uenomiya Girls
(2017 Japan Univ Leagues - Kinki Univ Women)
Akane Yonezawa Risa Nakakura Uenomiya Girls
20 Uenomiya Girls
(2019 Japan Univ Leagues - Women - 2019 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Women)
Ayumi Fujikawa Verified Yuuna Itou Uenomiya Girls
21 Uenomiya Girls
(2017 Japan Univ Leagues - Champions Wicket)
Akane Yonezawa Risa Nakakura Uenomiya Girls
22 Uenomiya Girls
(2016 Japan Univ Leagues - Semi Finals)
Akane Yonezawa Yukina Kitamoto Uenomiya Girls
23 Uenomiya Girls
(2015 National Tournaments - 2015 National Tournaments - Women's Tournament)
Akane Yonezawa Yukina Kitamoto Uenomiya Girls
24 Uenomiya Girls
(2013 National Tournaments - 2013 National Tournaments - JCA U15)
Aki Umetani Yukina Kitamoto Uenomiya Girls
25 Uenomiya High School
(2022 Japan University League Men)
Uenomiya High School
26 Uenomiya High School
(2021 Japan University League Men)
Hayato Kinutani Yuto Sakamoto Uenomiya High School
27 Uenomiya High School Girls
(2022 Japan University League Women)
Uenomiya High School Girls
28 Uenomiya High School Girls
(Japan University League Women 2023)
Uenomiya High School Girls
29 Uenomiya High School Girls
(2021 Japan University League Women)
Yuuna Itou Uenomiya High School Girls
30 Uenomiya High School Girls
(Japan University League Women)
Uenomiya High School Girls
31 Uenomiya T20
(2018 Japan Cup - 2018 Japan Cup - Kinki)
Daichi Motoyama Verified Yuuki Miyanaga Uenomiya T20
32 Uenomiya T20
(2019 Japan Cup - 2019 Japan Cup - Kansai)
Daisuke Kitara Yuuki Miyanaga Uenomiya T20
33 Uenomiya U15 Boys
(2013 National Tournaments - 2013 National Tournaments - JCA U15)
Jun Yamashita Yuuto Hashiyama Uenomiya U15 Boys
34 Uenomiya U19
(2019 Japan Junior - Japan U19 League)
Hayato Kinutani Yuji Yamamoto Uenomiya U19
35 Uenomiya U19
(2020 Japan Junior - Japan U19 League)
Hayato Kinutani Yuji Yamamoto Uenomiya U19
36 Uenomiya U19
(2021 Japan U19 League)
Jisei Ando Verified Uenomiya U19
37 Uenomiya U19
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Champions wicket)
Chiaki Hara Kotone Taniguchi Uenomiya U19
38 Uenomiya U19
(Japan U19 League)
Jisei Ando Verified Uenomiya U19
39 Uenomiya U19
(2018 Japan Junior - Japan U19 League)
Daisuke Ikado Yuuki Miyanaga Uenomiya U19
40 Uenomiya U19
(2022 Japan U19 League)
Jisei Ando Verified Uenomiya U19
41 Uenomiya U19
(Japan U19 League 2023)
Jisei Ando Verified Uenomiya U19
42 Uenomiya U19
(2017 Japan Junior - Japan U19 League)
Daichi Motoyama Verified Yoshito Tsuda Uenomiya U19
43 Uenomiya U19 Boys
(2020 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Hayato Kinutani Yuto Sakamoto Uenomiya U19 Boys
44 Uenomiya U19 Boys
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Daichi Motoyama Verified Yuuki Miyanaga Uenomiya U19 Boys
45 Uenomiya U19 Boys
(2019 Japan Univ Leagues - Men - 2019 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Daisuke Ikado Yuuki Miyanaga Uenomiya U19 Boys
46 Uenomiya U19 Boys
(2016 Japan Univ Leagues - Kansai Univ Men)
Akira Kuribayashi Yuto Takahashi Uenomiya U19 Boys
47 Uenomiya U19 Boys
(2017 Japan Univ Leagues - Kinki Univ Men)
Daichi Motoyama Verified Yuuki Miyanaga Uenomiya U19 Boys
48 Uenomiya U19 Boys
(2017 Japan Cup - 2017 Japan Cup - Kinki)
Hiroki Teraoka Tenshiro Fujimoto Uenomiya U19 Boys
49 Uenomiya U19Boys
(2016 Japan Cup - 2016 Japan Cup - Kinki)
Akira Kuribayashi Yuto Takahashi Uenomiya U19Boys
50 Uenomiya, Freshmen
(2017 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Uenomiya, Freshmen
51 Uenomiya, Freshmen
(2019 Japan Univ Leagues - Men - 2019 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Uenomiya, Freshmen
52 Uenomiya, Freshmen
(2018 Japan Univ Leagues - Men - 2018 Japan Univ Leagues - Freshmen League)
Uenomiya, Freshmen